Konsumentens ångerrätt

Konsumenten har enligt 2 kap. 10 § rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som konsumenten får varan i sin besittning (ångerfrist). I fråga om avtal om digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås.Om konsumenten lämnar meddelandet på näringsidkarens webbplats, ska näringsidkaren utan dröjsmål bekräfta mottagandet av meddelandet i en läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.

Personliga Uppgifter

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.